Trang chủ Hướng dẫn sử dụng

** Giao diện

Header

Ở menu bên trái, chọn UX Blocks > UX Blocks sẽ hiển thị danh sách các block.

 • Bạn tìm block có tên Header – Mạng xã hội trên danh sách hoặc sử dụng công cụ [Search Blocks] để tìm.
 • Khi đã tìm thấy, nhấn vào Edit with UX Builder.
 • Tại màn hình UX Builder, nhấn chuột vào các icon > hiển thị bảng thiết lập.
 • Tại màn hình thiết lập thấy các ô để nhập đường link của các mạng xã hôi: Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, …
 • Sau khi nhập đường link các mạng xã hội xong nhấn Apply > nhấn Update > nhấn [X] để quan lại trang quản trị.

Lưu ý: nếu bạn điền đường link cho mạng xã hội nào thì sẽ hiện thị icon mạng xã hội đó ra giao diện. nếu bạn để rỗng thì sẽ không hiện thị ngoài giao diện.

Ở menu bên trái, chọn UX Blocks > UX Blocks sẽ hiển thị danh sách các block.

 • Bạn tìm block có tên Header – Tên công ty trên danh sách hoặc sử dụng công cụ [Search Blocks] để tìm.
 • Khi đã tìm thấy, nhấn vào Edit with UX Builder.
 • Tại màn hình UX Builder, nhấn chuột vào tên công ty > hiển thị bảng thiết lập > nhấn Open Text Editor.
 • Trình soạn thảo văn bản hiện ra, bạn có thể thay đổi tên công ty và định dạng hình ảnh bằng các công cụ như In đậm, in nghiêng, gắn liên kết, canh phải, canh trái, …
 • Sau khi cập nhật tên công ty xong nhấn Apply > nhấn Update > nhấn [X] để quan lại trang quản trị.

Ở menu bên trái, chọn UX Blocks > UX Blocks sẽ hiển thị danh sách các block.

 • Bạn tìm block có tên Header – Liên hệ trên danh sách hoặc sử dụng công cụ [Search Blocks] để tìm.
 • Khi đã tìm thấy, nhấn vào Edit with UX Builder.
 • Tại màn hình UX Builder, nhấn chuột vào thông tin liên hệ > hiển thị bảng thiết lập > nhấn Open Text Editor.
 • Trình soạn thảo văn bản hiện ra, bạn có thể thay đổi tên công ty và định dạng hình ảnh bằng các công cụ như In đậm, in nghiêng, gắn liên kết, canh phải, canh trái, …
 • Để chèn icon, nhấn Insert Icon > chọn icon. Sẽ chèn vào phần soạn thạo cú pháp tương tự như sau  (ngoài giao diện nó sẽ hiển thị icon bạn đã chọn)
 • Sau khi cập nhật thông tin liên hệ xong nhấn Apply > nhấn Update > nhấn [X] để quan lại trang quản trị.

Ở menu bên trái, chọn UX Blocks > UX Blocks sẽ hiển thị danh sách các block.

 • Bạn tìm block có tên Header – Hotline trên danh sách hoặc sử dụng công cụ [Search Blocks] để tìm.
 • Khi đã tìm thấy, nhấn vào Edit with UX Builder.
 • Tại màn hình UX Builder, nhấn chuột vào nút hotline > hiển thị bảng thiết lập. Tại màn hình thiết lập:
  • Nhập ô Text (Nội dung này sẽ hiển thị ngoài giao diện)
  • Nhập ô Liên kết
  • Lưu ý: phải có tiền tô tel: + số điện thoại. Mục đích khi trên thiết bị di động người nhấn vào sẽ tự mở ứng dụng gọi điện thoại.
  • Ví dụ: tel:0988776624
 • Sau khi cập nhật hotline xong nhấn Apply > nhấn Update > nhấn [X] để quan lại trang quản trị.

Nội dung

Ở menu bên trái, chọn UX Blocks > UX Blocks sẽ hiển thị danh sách các block.

 • Bạn tìm block có tên Trang chủ – slider trên danh sách hoặc sử dụng công cụ [Search Blocks] để tìm.
 • Khi đã tìm thấy, nhấn vào Edit with UX Builder.
 • Tại màn hình UX Builder, Thao tác:
  • Xóa: ở menu bên trái > nhấn vào biểu tượng > nhấn Delete…
  • Thêm mới: ở menu bên trái > nhấn Add to Slider > chọn Image. Bảng thiết lập slider hiện lên:
   • Ảnh: nhấn Select Media > chọn ảnh > nhấn Use this image. 
   • Image size: chọn Original (chất lượng ảnh gốc)
   • Width: 100%
   • Cao: 530px (Lưu ý phần này)
 • Sau khi hoàn tất nhấn Apply > nhấn Update > nhấn [X] để quan lại trang quản trị.

Ở menu bên trái, chọn UX Blocks > UX Blocks sẽ hiển thị danh sách các block.

 • Bạn tìm block có tên Trang chủ – Nổi bật 1, Trang chủ – Nổi bật 2 hoặc Trang chủ – Nổi bật 3  trên danh sách hoặc sử dụng công cụ [Search Blocks] để tìm.
 • Khi đã tìm thấy, nhấn vào Edit with UX Builder.
 • Tại màn hình UX Builder, để sửa:
  • Tiêu đề > nhấn vào tiêu đề (trong clip tiêu đề là CHẤT LƯỢNG TUYỆT HẢO) > hiển thị bảng thiết lập > thay đổi nội dung ô Title > nhấn Apply > nhấn Update.
  • Nội dung > nhấn vào nội dung > nhấn Open Text Editor > Trình soạn thảo văn bản hiện ra, bạn có thể thay và định dạng hình ảnh bằng các công cụ như In đậm, in nghiêng, gắn liên kết, canh phải, canh trái, … Sau khi cập nhật xong nhấn Apply > nhấn Update
  • Nhấn [X] để quan lại trang quản trị.

Ở menu bên trái, chọn UX Blocks > UX Blocks sẽ hiển thị danh sách các block.

 • Bạn tìm block có tên Trang chủ – Tổ chức sự kiện – Tiệc trà teabreak hoặc Trang chủ – Tổ chức sự kiện – Hình ảnh  trên danh sách hoặc sử dụng công cụ [Search Blocks] để tìm.
 • Khi đã tìm thấy, nhấn vào Edit with UX Builder.
 • Tại màn hình UX Builder, để sửa:
  • Hình ảnh: nhấn vào hình ảnh > hiển thị bảng thiết lập > nhấn nút Change Media > Chọn hình ảnh từ thư viện hoặc tải lên > nhấn Use this image.
  • Lưu ý: phải đảm bảo Width = 100% và Cao = 300px
  • Sau khi đã thay đổi nhấn Apply > nhấn Update.
  • Tiêu đề: nhấn vào tiêu đề >  nhấn Open Text Editor > Trình soạn thảo văn bản hiện ra, bạn có thể thay đổi và định dạng hình ảnh bằng các công cụ như In đậm, in nghiêng, gắn liên kết, canh phải, canh trái, …
  • Sau khi cập nhật xong nhấn Apply > nhấn Update
  • Nhấn [X] để quan lại trang quản trị.

Phần này dữ liệu động từ cơ sở dữ liệu không chỉnh sửa được.

Ở menu bên trái, chọn UX Blocks > UX Blocks sẽ hiển thị danh sách các block.

 • Bạn tìm block có tên Trang chủ – Ấn tượng 1, Ấn tượng – Nổi bật 2 hoặc Ấn tượng – Nổi bật 3  trên danh sách hoặc sử dụng công cụ [Search Blocks] để tìm.
 • Khi đã tìm thấy, nhấn vào Edit with UX Builder.
 • Tại màn hình UX Builder, nhấn vào Hình ảnh > hiển thị bảng thiết lập:
  • Đổi hình ảnh: nhấn nút Change Media > Chọn hình ảnh từ thư viện hoặc tải lên > nhấn Use this image > nhấn Apply > nhấn Update.
  • Tên: nhập vào ô Name
  • Công ty: nhập vào ô Company
  • Nội dung: nhấn vào nội dung > nhấn Open Text Editor > Trình soạn thảo văn bản hiện ra, bạn có thể thay đổi và định dạng hình ảnh bằng các công cụ như In đậm, in nghiêng, gắn liên kết, canh phải, canh trái, …
  • Sau khi cập nhật xong nhấn Apply > nhấn Update
  • Nhấn [X] để quan lại trang quản trị.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ở menu bên trái, chọn UX Blocks > UX Blocks sẽ hiển thị danh sách các block.

 • Bạn tìm block có tên Trang giới thiệu – nội dung trên danh sách hoặc sử dụng công cụ [Search Blocks] để tìm.
 • Khi đã tìm thấy, nhấn vào Edit with UX Builder.
 • Tại màn hình UX Builder, nội dung văn bản > hiển thị bảng thiết lập > nhấn Open Text Editor.
 • Trình soạn thảo văn bản hiện ra, bạn có thể thay đổi tên công ty và định dạng hình ảnh bằng các công cụ như In đậm, in nghiêng, gắn liên kết, canh phải, canh trái, …
 • Sau khi cập nhật tên công ty xong nhấn Apply > nhấn Update > nhấn [X] để quan lại trang quản trị.

Trang có 2 phần Slider và nội dung:

 • Slider: giống với hướng dẫn Trang chủ > Banner Slider, nhưng tìm Block có tên là Trang tiệc trà teabreak – slider. Lưu ý:
  • Image size: Original
  • Width: 100%
  • Cao: 450px
 • Nội dung: giống với hướng dẫn Trang giới thiệu, nhưng tìm Block có tên là Trang tiệc trà teabreak – nội dung.

Phần này dữ liệu động từ cơ sở dữ liệu không chỉnh sửa được.

Phần này dữ liệu động từ cơ sở dữ liệu không chỉnh sửa được.

Form nhập thông tin liên hệ.

Không thể thay đổi.

Footer

Ở menu bên trái, chọn UX Blocks > UX Blocks sẽ hiển thị danh sách các block.

 • Bạn tìm block có tên Footer – cột 1 trên danh sách hoặc sử dụng công cụ [Search Blocks] để tìm.
 • Khi đã tìm thấy, nhấn vào Edit with UX Builder.
 • Tại màn hình UX Builder, nhấn chuột vào thông tin liên hệ > hiển thị bảng thiết lập > nhấn Open Text Editor.
 • Trình soạn thảo văn bản hiện ra, bạn có thể thay đổi và định dạng hình ảnh bằng các công cụ như In đậm, in nghiêng, gắn liên kết, canh phải, canh trái, …
 • Sau khi cập nhật tên công ty xong nhấn Apply > nhấn Update > nhấn [X] để quan lại trang quản trị.

Ở menu bên trái, chọn UX Blocks > UX Blocks sẽ hiển thị danh sách các block.

 • Bạn tìm block có tên Footer – cột 2 trên danh sách hoặc sử dụng công cụ [Search Blocks] để tìm.
 • Khi đã tìm thấy, nhấn vào Edit with UX Builder.
 • Tại màn hình UX Builder, để chỉnh sửa:
  • Tiêu đề: nhân vào Title đề (TIỆC TRÀ TEABREAK) > hiển thị bảng thiết lập > chỉnh sửa nội dung mục Title.
  • Nội dung: nhấn vào nội dung > hiển thị bảng thiết lập > nhấn Open Text Editor.
 • Trình soạn thảo văn bản hiện ra, bạn có thể thay đổi và định dạng hình ảnh bằng các công cụ như In đậm, in nghiêng, gắn liên kết, canh phải, canh trái, …
 • Sau khi cập nhật tên công ty xong nhấn Apply > nhấn Update > nhấn [X] để quan lại trang quản trị.

Thao tác giống với Cột 2. nhưng tìm Block có tên là Footer – cột 3.

Ở menu bên trái, chọn UX Blocks > UX Blocks sẽ hiển thị danh sách các block.

 • Bạn tìm block có tên Footer – cột 4 trên danh sách hoặc sử dụng công cụ [Search Blocks] để tìm.
 • Khi đã tìm thấy, nhấn vào Edit with UX Builder.
 • Tại màn hình UX Builder, bạn nhấn vào biểu tượng > chọn Options > bảng thiết lập hiện ra.
  • Để hiển thị được vị trí bạn cần 2 chỉ số: Latitude (vĩ độ) và Longitude (Kinh độ)
  • Để tìm 2 chỉ số trên. truy cập vào trang https://www.mapcoordinates.net/en > nhập địa chỉ > nhấp > sẽ lấy được Latitude (vĩ độ) và Longitude (Kinh độ) > Copy và dán theo video hướng dẫn.
 • Sau khi cập nhật xong nhấn Apply > nhấn Update > nhấn [X] để quan lại trang quản trị.

Ở menu bên trái, chọn UX Blocks > UX Blocks sẽ hiển thị danh sách các block.

 • Bạn tìm block có tên Footer – cột 4 trên danh sách hoặc sử dụng công cụ [Search Blocks] để tìm.
 • Khi đã tìm thấy, nhấn vào Edit with UX Builder.
 • Tại màn hình UX Builder, bấm vào biểu tượng Mobile (menu phải) để hiển thị Gọi điện.
  • Cật nhật Messager Facebook và Zalo > nhấn vào phần tương ứng > bảng thiết lập hiện ra > mục Liên kiết > nhập link tương ứng.
  • Cập nhật gọi điện > nhấn Gọi điện > bảng thiết lập hiện ra > mục Liên kiết > nhập theo cú pháp tel:[số điện thoại]. Ví dụ: tel:0999887767
 • Sau khi cập nhật xong nhấn Apply > nhấn Update > nhấn [X] để quan lại trang quản trị.

** Quản trị

Bài viết

Xem video hướng dẫn

Xem video hướng dẫn

Xem video hướng dẫn

Thành viên

Xem video hướng dẫn

Xem video hướng dẫn

Xem video hướng dẫn

Cài đặt

Xem video hướng dẫn

Chat Zalo

0931275520